klubluc-171.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-170.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-169.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-168.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-167.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-166.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-165.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-164.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-163.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-162.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-161.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-160.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-159.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-158.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-157.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-156.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-155.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-154.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-153.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-152.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-151.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-150.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-149.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-148.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-147.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-146.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-145.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-144.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-143.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-142.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-141.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-140.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-139.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-138.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-137.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-136.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-135.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-134.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-133.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-132.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-131.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-130.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-129.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-128.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-127.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-126.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-125.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-124.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-123.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

klubluc-122.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

chvm : bordell

Keď ma pred vyše tridsiatimi rokmi čakala základná vojenská služba… Read more

View more in: chvm, hudba

#cd  #chvm  #undergroud

alexander pavlík : aphelion

je dobré mať cieľ a víziu. a o autorovi tejto knihy sa to dá určite povedať. aj keď to nebude celkom presné, autor si vybudoval svet, do ktorého nás nechal znovu nahliadnuť. na vybudovanie vlastného sveta. hoci je to ešte trocha… Read more

#knihy

alexander pavlík : glyf

nie často sa vám dostane do rúk kniha, ktorú napísal niekto, kto žije neďaleko, poznáte jeho kamarátov, príbuzných. potom sa na knihu dívate trocha z iného pohľadu. takto to bolo z touto knihou. keď ju začnete čítať, tak po chvíli… Read more

#knihy